Sunday, April 20, 2008

ครุวิจัย/ยุววิจัย ณ หอดูดาวเกิดแก้ว กาญจนบุรี

Mind Mapping Workshop # 1,351 ให้กับครูและนักเรียนประมาณ 50 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ครุวิจัย/ยุววิจัย ด้านดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเกิดแก้ว กาญจนบุรี ในวันที่ 19-20 เมษายน 2551 แผนการอบรม ครุวิจัย/ยุววิจัย ดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเกิดแก้ว ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2551 สัปดาห์ที่ 1 : (1–5 เม.ย. 50) ปฐมนิเทศ, Pre-test, ความรู้ดาราศาสตร์พื้นฐาน, ฝึกดูดาว, การใช้กล้องโทรทรรศน์และซอฟต์แวร์ สัปดาห์ที่ 2 : (6–12 เม.ย. 50) เตรียมความรู้สำหรับการทำงานวิจัย, วัฏจักรดาว และดาราจักร, การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานวิจัย สัปดาห์ที่ 3 : (13–19 เม.ย. 50) Qualifying Test ทดสอบความพร้อมก่อนทำงานวิจัย, ครูทำงานวิจัยดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ด้วยข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์ ROTSE และ Catalina Sky Survey สัปดาห์ที่ 4 : (20–26 เม.ย. 50) ฝึกหัดเขียนงานวิจัย, ครูเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สัปดาห์ที่ 5 : (27–30 เม.ย. 50) ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัย, Post-Test, กิจกรรมอำลา บริเวณ 800 ไร่ของหอดูดาวเกิดแก้ว ภายในแคปซูลที่พักแบบเรียบง่าย แผนการอบรม ครุวิจัย/ยุววิจัย ดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1–30 เมษายน 2551 สัปดาห์ วันที่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรมกลางคืน 1 อัง 1 เดินทางไปหอดูดาวเกิดแก้ว จ.กาญจนบุรี เดินทางเข้าพื้นที่วิจัย จัดของ พ 2 ปฐมนิเทศ/สันทนาการ/Pre-test ชี้แจง/ทำความคุ้นเคย Deep Impact* พฤ 3 นาฬิกาแดด/แผนที่ดาว/ซอฟต์แวร์ดูดาว การหมุนรอบตัวของโลก/สุริยวิถี Amagendon* ศ 4 ทรงกลมท้องฟ้า/เคปเลอร์-นิวตัน/ยิงจรวด เรียนรู้วงโคจร การส่งยานอวกาศ Apollo 13* ส 5 ไพ่สุริยะ ย่อส่วนระบบสุริยะ เรียนรู้ระบบสุริยะ ดูดาว ดูดาวตาเปล่า 2 อา 6 ทัศนศึกษา - เขื่อนศรีฯ น้ำตกเอราวัณ พักผ่อน คลายเครียด จ 7 กล้องโทรทรรศน์/แผนที่ Bright Star Atlas เรียนรู้วงโคจร การส่งยานอวกาศ ฝึกใช้กล้องดูดาว อัง 8 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า/ถ่ายภาพดาราศาสตร์ เรียนรู้การแผ่รังสีช่วงคลื่นต่าง ๆ สาธิตอินฟราเรด พ 9 วัฏจักรดาว และ H-R Diagram ศึกษาดาวฤกษ์ชนิดต่างๆ อ่านหนังสือ พฤ 10 กาแล็กซี เอกภพ รู้จักเอกภพในภาพรวม Contact* ศ 11 การใช้ซอฟต์แวร์ ds9, MaxIm DL, TheSky ฝึกใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล ส 12 แบบฝึกหัดการวิเคราะห์ข้อมูลดาราศาสตร์ ฝึกใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล 3 อา 13 รดน้ำสงกรานต์ อ่านหนังสือเตรียมสอบ พักผ่อน คลายเครียด จ 14 Qualifying Exam ทดสอบความพร้อมก่อนวิจัย เกร็ดความรู้ อัง 15 แบบฝึกหัดดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลดาราศาสตร์ เกร็ดความรู้ 16 - 19 วิเคราะห์ข้อมูลดาราศาสตร์ Mind Mapping Work Shop 4 อา 20 Mind Mapping Work Shop พักผ่อน จ 21 หลักการเขียนรายงานวิจัย ชี้แจงหลักคิด หลักเขียนงานวิจัย อัง 22 ฝึกเขียนบทคัดย่อ, รีวิวงานวิจัยตัวอย่าง ฝึกเขียนเอกสารวิจัย 23-25 เขียนรายงานวิจัย ฝึกเขียนเอกสารวิจัย ส 26 ส่งงานวิจัย ส่งงานวิจัย 5 อา 27 แก้ไขงานวิจัย ปรับปรุงงานวิจัยให้สมบูรณ์ จ 28 แก้ไขงานวิจัย ปรับปรุงงานวิจัยให้สมบูรณ์ อัง 29 Post-Test กิจกรรมอำลา ส่งท้าย Farewell Party พ 30 เดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางกลับภูมิลำเนา อาคารหอดูดาว Mind Map โครงการ 30 วัน ตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2551 [ตัวอย่าง Mind Map ของรุ่น 1,351] [ตัวอย่าง Mind Map ของรุ่น 1,351] [ตัวอย่าง Mind Map ของรุ่น 1,351]

No comments: