Saturday, March 1, 2008

อาจารย์ธีระชัย เชมนะสิริแนะใช้ Mind Mapping ช่วยบริหารความจำ

[อาจารย์ธีระชัยและภรรยา] อาจารย์ธีระชัย เชมนะสิริเคยเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ และเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ปัจจุบันเป็นผู้บุกเบิกและเจ้าของลิขสิทธิ์ในการอบรม GRID ในประเทศไทย นอกจากนั้นยังเป็น columnist กิติมศักดิ์ให้กับจดหมายข่างรายเดือนชองสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Productivity corner ใน Productivity corner ปีที่ 9 ฉบับที่ 95 กุมภาพันธ์ 2551 Column Human Touch อาจารย์ธีระชัย เชมนะสิริหยิบยกหัวข้อ "การบริหารความจำ" มาคุยกับผู้อ่าน ตอนท้ายเรื่อง อาจารย์ธีระชัย เขียนว่า "ผมไม่ทราบว่าท่านเคยได้ยินเรื่อง Mind Mapping บ้างไหมครับ ผมเคยได้ยินมานานแล้ว และเคยเห็นบางคนนำไปใช้อย่างได้ผลด้วย เวลาเขาฟังผมบรรยายยาวเป็นสองสามชั่วโมง เขาก็จดลงในกระดาษเพียงหน้าเดียวเท่านั้นเอง เคยไปของดูแล้วก็ทึ่ง เพราะเขาเริ่มจากตรงกลาง แล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่องย ๆ เหมือนกิ่งไม้หรือสมองคนนั่นแหละ ยิ่งคนเขียนลายเส้นสวยแถมเติมสัสันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะดูสวยงามมาก" "ผมทราบมานานแล้วว่าอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์เป็นผู้แทนของหลักสูตร Mind Mapping นี้ในประเทศไทยและสอนผู้คนมาได้เป็นพันรุ่นแล้ว ด้วยความที่คุ้นเคยกันมาน เพราะประกอบวิชาชีพด้านการบริหารงานบุคคลมาเหมือนกัน แถมยังเคยร่วมบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยมาด้วยกันอีกด้วย ผมจึงติดต่อให้อาจารย์ธัญญามาช่วยทำหลักสูตรพิเศษแบบเร่งรัดให้เสร็จในวันเดียว สำหรับผมและพนักงานบริษัทยี่สิบกว่าคน โดยภรรยาและลูกสาวของผมสนใจเข้าเรียนด้วย เมื่อเรียนเสร็จแล้วก็ดีใจ เพราะเดี๋ยวนี้พนักงานผมนำเสนองานเป็น Mind Mapping กันหมดแล้ว สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ อย่างน้อยก็สวามารถเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น ผมจึงอยากชกวนให้เรียนวิชานี้ เพราะจะเป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันมาก โดยค่าใช้จ่ายเพียงคนละพันกว่าบาทเท่านั้น ลองโทรไปที่ 02-981-1242 นะครับ" เพียงสองย่อหน้าที่อาจารย์ธีระชัยแนะนำหลักสูตร Mind Mapping สำนักงานของเราก็ได้รับโทรศัพท์สอบถามมากมาย บางรายถามมาจากจังหวัดตรังบ้าง ระยองบ้าง เชียงใหม่ก็ยังมี บอกได้ว่าแฟน column อาจารย์ธีระชัยมีอยู่ทั่วไประเทศ อนึ่ง ที่ อาจารย์ธีระชัย บอกว่า "ค่าใช้จ่ายเพียงคนละพันกว่าบาทเท่านั้น" อาจารย์หมายถึงการจัด in-house สำหรับพนักงานประมาณ 30 คนนะครับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพียงคนละประมาณ 1,300 - 1,500 บาทเท่านั้น เรามาชมภาพในอดีต วันที่ GRID THAILAND จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1,230 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2550 [ลูกสาวอาจารย์ธีระชัยและเพื่อน] [บรรยากาศการฝึกอบรมรุ่น 1,230 - GRID THAILAND] [บรรยากาศการฝึกอบรมรุ่น 1,230 - GRID THAILAND] [บรรยากาศการฝึกอบรมรุ่น 1,230 - GRID THAILAND] [บรรยากาศการฝึกอบรมรุ่น 1,230 - GRID THAILAND] [บรรยากาศการฝึกอบรมรุ่น 1,230 - GRID THAILAND] [บรรยากาศการฝึกอบรมรุ่น 1,230 - GRID THAILAND] [บรรยากาศการฝึกอบรมรุ่น 1,230 - GRID THAILAND] [คุณสุทธิพันธ์กับผลงาน Mind Map of the Month] [Mind Map of the Month: December 2008]