Sunday, November 25, 2007

เจ็ดในสิบบริษัทชั้นแนวหน้าในประเทศไทยเคยจัด In-house Mind Mapping Workshop

เจ็ดในสิบบริษัทชั้นแนวหน้าในประเทศไทยเคยจัด In-house Mind Mapping Workshop ให้พนักงานและผู้บริหารมาแล้วทั้งสิ้น จากผลการจัดอันดับบริษัทที่ทำกำไรสูงสุดในปี 2550 หรือ Top 200 - Thai Companies of year 2007 (กำไร-ล้านบาท) ปรากฏว่าในสิบอันดับแรกนั้นมีถึง 7 บริษัทที่ใช้ Mind Maps ได้แก่: 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 660,097.00 รุ่น 218/878 2 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 200,813.00 รุ่น 517/620/627/683/716/728/729/735/752/786/ 3 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 179, 117.00 รุ่น 842/941 5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 153,717.00 รุ่น 924/937/1111/1022 7 บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) 117,932.00 รุ่น 267/457 8 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด 120,297.00 รุ่น/621/622/623/1139 9 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 80,990.70 รุ่น 997 Buzan Centre (Thailand) ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของบริษัททั้งเจ็ด และขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เรามีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้