Sunday, November 25, 2007

Mind Map of the Month - December 2007

Mind Map of the Month: December 2007 จัดระบบความคิดผลิตหนังสือ นักคิดนักเขียน ครูอาจารย์หลายคนหันมาใช้ Mind Maps เป็นเครื่องมือช่วยในการเขียนหนังสือ เช่น อดีตรองประธานาธิบดีอัล กอร์ ผุ้ได้รับรางวัลโนเบิลปีนี้วารสาร TIME รายงานว่าอัล กอร์ใช้ Mind Map จัดระบบความคิดเตรียมเขียนหนังสือเล่มใหม่ คุณสุทธิพันธ์ จำปีเรืองสำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจจาก ม. สยาม ปัจจุบันเป็น IT Business Development ของ TAGS และมีงานอดิเรกเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์และเป็นนักเขียนประจำของหนังสือในเครือ PDAMagZ รู้จัก Mind Map จากคำแนะนำของเพื่อน จึงทดลองใช้ Mind Map ในการวางแผนเขียนหนังสือเล่มใหม่ช่วงกลางปี 2550 และหนังสือ “จุใจ ไอโฟน & ไอพอด ทัช” ก็สำเร็จเป็นรูปเล่ม ออกวางตลาดได้ในเดือนพฤศจิกายน / คุณสุทธิพันธ์เข้าอบรม Mind Mapping Workshop รุ่น 1230