Sunday, November 25, 2007

Mind Map of the Month - November 2007

Mind Map of the Month: November ถอดบทเรียน: จาก “ติดขัด” เป็น “ติดใจ” อาจารย์สุมาศ เตชานันท์ แตกความคิดได้ 442 กิ่งภายในชั่วโมงเศษ อ. สุมาศ สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จ. ตราด และได้เข้าร่วมการอบรม “การจัดการความรู้เพื่อถอดบทเรียนการสอนคิด โรงเรียนแกนนำขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน” เมื่อวันที่ 21-24 กันยายน 2550 และได้เขียน Mind Map ใบนี้บนกระดาษ A3 อ. สุมาศเล่าว่า : การเขียน Mind Map เพื่อถอดบทเรียนการสอนคิดครั้งนี้ ดิฉันใช้เวลาน่าจะสักประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า มีหลายช่วงเวลาค่ะ เริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสี่โมงกระมังคะ อ.ขวัญฤดี ผลอนันต์ assigns งาน และมีการทบทวนเป้าหมายจากเจ้าหน้าที่ สพฐ. อยู่สัก 2-3 ครั้ง กระดาษ A3 มีแผ่นเดียว เจ้าหน้าที่บอกว่า ลองร่างลง A4 ก่อน แต่ดิฉันขี้เกียจค่ะ ลุย A3 เลยค่ะ กิ่งแก้วแรกใช้พื้นที่เยอะมาก สะเปะสะปะด้วย เนื่องจากเสียงการชี้แจง แต่จากนั้นดิฉันไม่สนใจแล้ว จะทำตามที่ตัวเองคิดละกัน ก่อนจบ session ดิฉันเขียนได้ถึงกิ่งแก้ว "นำการสอนคิดสู่ชั้นเรียน" ตอนกลางคืนมีการแลกเปลี่ยนกับศึกษานิเทศก์ (ศน.) ในภาคตะวันออก ได้มีการทบทวนข้อมูลว่าเราได้ทำอะไรกันมาบ้าง พี่ ๆ ศน. แนะนำการแตกกิ่งก้อยว่าอาจใช้ตัวบุคคล หรือปัจจัย-กระบวนการ-ผลลัพธ์ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ประมาณสองทุ่มกว่าๆ ค่ะ ดิฉันได้มานั่งเขียนต่อประมาณครึ่งชั่วโมง และเข้านอน เท่าที่ดิฉันนึกออกนะคะ สิ่งที่ทำให้ตัวเองเขียนความคิดออกมาได้มาก เนื่องจากปากกาค่ะ ดิฉันซื้อปากกาเตรียมไว้ตั้งแต่เห็นโปรแกรมการอบรม (ดูโฆษณาในทีวี) ขอบคุณ อ.ขวัญฤดี ที่ทำให้อาการติด ๆ ขัด ๆ ที่เคยเป็นตอนพยายามเขียน Mind Map ก่อนหน้านี้ ดีขึ้นค่ะ เกิดอาการติดใจแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์บอกว่าให้พยายามบริหารเวลาและจัดลำดับความคิดให้ดี ให้กิ่งแก้วมีปริมาณพอเหมาะ ไม่ใช่ดิ่งลึกไปที่กิ่งก้อยจนทำให้ Mind Map ของเราไม่สมดุล สื่อความคิดไม่กลมกลืน ขอบคุณคุณครูผู้สอนภาษาไทย ตั้งแต่ประถมถึงมหาวิทยาลัย ที่ทำให้ดิฉันไม่เกลียดวิชาหลักภาษา กลับสนุกและชอบทำเกินคำสั่ง ซึ่งเป็นเรื่องดีในการจับคำสำคัญที่ตรงใจ และขอบคุณความกล้าเสี่ยงของตนเองค่ะ แม้จะเป็นคนที่วาดรูปไม่เป็นก็พยายามใส่บ้าง ลากเส้นไม่ได้ดั่งใจแต่ก็ลากปราดๆ จนชิน ทุกอย่างพยายามมีสติและลุย Supamas Thechanun, an English teacher at Khaosaming Withyakhom in Trad Province, was exposed to proper Mind Mapping in September 22-23, 2007 during a seminar organized by Office of The Basic Education Commision. One day Mind Mapping Workshop led by Kwnarudee Phonanan was built-in to the two-day one-night programme, of which 375 so called "thinking skill prototype teachers" have participated. Supamas revales that it took her just one and a half hours to compleate an A3 Mind Map which branched out 442 key words/images.