Wednesday, July 23, 2008

IT ONE จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1,445

IT ONE จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1,445 เมื่อวันที่ 23 กรกฎษคม 2551 มีผู้เข้ารับการอบรม 59 ราย ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,445 - IT One

2 comments:

Anonymous said...

ขอบคุณที่อาจารย์เข้ามาคอยเตือนให้ฝึกใช้ mind map ตลอดครับ
ตอนนี้ได้เอา mind map มาจดการประชุม กับเทรนนิ่งครับ รู้สึกว่าทำให้สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดีขึ้นมากเลยครับ

ขอบคุณครับ

Regards,

Korkiat Suwansilp

AMM-Security Team (SC01)

IT One Co., Ltd.

Mr. Mind Map said...

คุณ Korkiat ครับ

คุณเป็นคนแรกของรุ่นที่ comment จึงจะได้หนังสือชุด "คำคิด" 3 เล่ม

ธัญญา