Wednesday, July 30, 2008

อสมท. จัด Mind Mapping Workshop จัดรุ่น 1,452

อนาคต-ฝันดี-ผันร้ายของชาวอสมท. ผ่าน Mind Map ดูท้าย Blog นี้ ปี 2551 นี้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ อสมท. วางแผนจัด Mind Mapping WOrkshop ให้ผู้บริหารอสมท. จำนวน 5 รุ่น และเริ่มรุ่นแรกเมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2551 มีผู้บริหารเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 53 คน กลุ่ม"เสาไฟฟ้า"ที่เหนียวแน่น อนาคต-ฝันดี-ผันร้ายของชาวอสมท. ผ่าน Mind Map อนาคต-ฝันดี-ผันร้ายของชาวอสมท. ผ่าน Mind Map อนาคต-ฝันดี-ผันร้ายของชาวอสมท. ผ่าน Mind Map อนาคต-ฝันดี-ผันร้ายของชาวอสมท. ผ่าน Mind Map อนาคต-ฝันดี-ผันร้ายของชาวอสมท. ผ่าน Mind Map อนาคต-ฝันดี-ผันร้ายของชาวอสมท. ผ่าน Mind Map อนาคต-ฝันดี-ผันร้ายของชาวอสมท. ผ่าน Mind Map อนาคต-ฝันดี-ผันร้ายของชาวอสมท. ผ่าน Mind Map อนาคต-ฝันดี-ผันร้ายของชาวอสมท. ผ่าน Mind Map อนาคต-ฝันดี-ผันร้ายของชาวอสมท. ผ่าน Mind Map อนาคต-ฝันดี-ผันร้ายของชาวอสมท. ผ่าน Mind Map อนาคต-ฝันดี-ผันร้ายของชาวอสมท. ผ่าน Mind Map