Friday, October 17, 2008

FM 102 MHZ ขสทบ. รายการ Happy & Healthy ช่วง Health Talk ตอนแผนที่ความคิด MIND MAP

รายการ Happy & Healthy วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 09.30 – 10.30 น. ขสทบ. FM 102 MHZ ตอน แผนที่ความคิด "MIND MAP" ผู้ดำเนินรายการ/ผู้ประสานงาน : คุณปัทมพร บุพพะกสิกร, คุณฉวีวรรณ โชติโยธิน และ คุณสุชาดา สัตถาพร วิทยากร : อ.ธัญญา ผลอนันต์ นักคิด นักเขียน ครูฝึก ต้นตำรับวิชา MIND MAP ของไทย (บูซานเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)) คุณปัทมพร บุพพะกสิกร, ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด รพ.วิภาวดี สาระในรายการ: 1.คำว่า MIND MAP หรือแผนที่ความคิด หมายถึงอะไร Tony Buzan ชาวอังกฤษเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาท Mind Map ซึ่งหมายถึง "แผนที่ความคิด" เป็นการจดบันทึกดดยใช้สมองสองซีก 2.สมอง ที่ใช้ในความจำของเรา ประกอบด้วยอะไรบ้าง สมองแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร สมองมี่สี่ส่วน ก้านสอง สมองส่วนกลางและสมองซีกซ้ายและขวา แต่ที่สำคัญคือ ซีกซ้าย คำพูด แบบรูป ลำดับ ตรรกะ เหตุผล ซีกขวา มิติสัมพันธ์ ใจลอย จินตนาการ สีสัน ภาพรวม 3.หลักการของ MIND MAP เริ่มจากตรงกลางหน้า แทนที่จะเริมจากมุมซ้ายมือ แตกกิ่งออกมารอบ ๆ แบบเซลประสาทที่ประกอบด้วย Cell Body และใยประสาท ใช้ภาพ เส้นและสีสันใหม้มาก 4.การนำเทคนิค MIND MAP มาใช้ในชีวิต จะได้ประโยชน์ด้านไหนบ้าง ใครจะได้ประโยชน์มากที่สุด - เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ชาย ผู้หญิง 5.เราควรเริ่ม MIND MAP เมื่ออายุเท่าไหร่ 6.หลักการของ MIND MAP ของปรมาจารย์ต่างๆ ในต่างประเทศ หรือหลักความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง มีอะไรบ้าง 7.MIND MAP กับการแก้ปัญหา 8.เหตุผลที่อาจารย์สนใจศึกษาในเรื่อง MIND MAP เล่าประสบการณ์ตรงที่ได้ประโยชน์จาก MIND MAP 9.หนังสือของอาจารย์มีกี่เล่ม อะไรบ้าง แต่ละเล่มกล่าวถึงอะไร 10.คำแนะนำในการให้คุณพ่อ คุณแม่ ฝึกความคิดให้ลูกๆ หรือการที่ผู้ใหญ่จะใช้ในการปรับปรุงตนเอง ช่วงสนทนประมาณ 09.30 - 09.55 น. พักรายการข่าว เริ่มใหม่ 10.10 - 10.30 น. ช่วงท้ายเปิดสายให้ ผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์มาสอบถาม มีผู้ฟังถามสองราย คนที่เขียนหนังสือมือซ้ายเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์กว่าคนอื่นหรือไม่?งานวิจัยระบุว่าในโลกนี้มีคนถนัดซ้ายประมาณ 10% และน่าจะเป็นผลการกรรมพันธ์ สาเหตุที่คนถนัดซ้ายดูเหมือนกับว่าคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่าคนทั่วไปนั้น น่าจะเพราะเมื่อจดบันทึกด้วยมือซ้าย ซึ่งได้รับคำสั่งมาจากสมองซีกขวา ซึ่งถนักในเรื่องการคิดสร้างสรรค์อยู่แล้ว ผลที่ออกมาจึงดูออกมามากว่า แต่อย่างไรก็ตาม การจดเป็นตัวหนังสือเป็นการทำงานของสมอกซีกซ้าย สรุปคือคนถนัดซ้านมีแนวโน้มจะคิดสร้างสรรค์กว่าคนทั่วไป แต่ไม่เสมอไป เพราะคนถนัดขวาที่สร้างสรรค์ก็มีมากเช่นกัน ที่จริงคนที่ใช้สมองสองซีกน่าจะเป็นคนที่สร้างสรรค์มากที่สุด