Thursday, October 2, 2008

เทคนิคการสอนเพศศึกษาและการคุมกำเนิดด้วย “แผนที่ความคิดอัจฉริยะ” (Mind Mapping)

กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--เจดับบลิวที พับบลิค รีเลชั่นส์ คุมกำเนิดอย่างปลอดภัยเป็นเช่นไร กรมอนามัย ผนึกกำลังกับ 3 องค์กรใหญ่ สภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ และไบเออร์ เชริง ฟาร์มา จัดกิจกรรมวันคุมกำเนิดโลกครั้งยิ่งใหญ่ ในวันที่ 26 กันยายนของทุกปี เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและการคุมกำเนิดแก่วัยรุ่นไทยผ่านเครือข่าย “ครู” ทั่วประเทศ พร้อมทั้งเปิดตัวหนังสือ “คุมคุ้มกัน...เทคนิคพิเศษเพื่อการสอนเพศศึกษาและการคุมกำเนิด” ครั้งแรกกับ “การสอนด้วยแผนที่ความคิดอัจฉริยะ (Mind Mapping)” เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค พร้อมร่วมงาน “วันคุมกำเนิดโลก 2551” จัดขึ้นจากความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและ ไบเออร์ เชริง ฟาร์มา ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กันยายน ของทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คุมคุ้มกัน วันคุมกำเนิดโลก” เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและการคุมกำเนิดแก่วัยรุ่นไทยผ่านเครือข่าย “ครู”พร้อมเปิดตัวหนังสือ “คุมคุ้มกัน...เทคนิคการสอนเพศศึกษาและการคุมกำเนิดสำหรับครู” ที่นำเสนอ “เทคนิคการสอนด้วยแผนที่ความคิดอัจฉริยะ” ครั้งแรกของประเทศไทย ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้ พบกับ 3 ดารา กับบทบาทใหม่ในละคร “คุมคุ้มกัน” นาตาลี เดวิส สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์ และ แอม ปฏิญญา หรือ นาย “แล้วแต่” จากละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ดำเนินรายการโดย บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 เวลา 9.30 - 12.00 น.ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค 09.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน 10.00 น. วีดิโอพรีเซ็นเตชั่น “วันคุมกำเนิดโลก” 10.05 น. กล่าวรายงานโดย คุณอูเว่ ดาลิโชว์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไบเออร์ เชริง ฟาร์มา 10.15 น. กล่าวเปิดงาน “วันคุมกำเนิดโลก” โดย ศาสตราจารย์ นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล คณะบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนสภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคประจำประเทศไทย 10.30 น. พิธีเปิดงาน “วันคุมกำเนิดโลก” 10.35 น. เสวนา “คุมคุ้มกัน วันคุมกำเนิดโลก” พร้อมเปิดตัวหนังสือ “คุมคุ้มกัน” 11.20 น. เทคนิคการสอนเพศศึกษาและการคุมกำเนิดด้วย “แผนที่ความคิดอัจฉริยะ” 11.40 น. ละครเวที “คุมคุ้มกัน”