Sunday, May 18, 2008

ใช้หัวคิด ต้นตำรับตำรา Mind Map หรือคู่มือการใช้สมองเล่มแรก กลับมาผงาดบนแผงหนังสืออีกครั้งแล้ว

[ใช้หัวคิด ฉบับพิมพ์ครั้งที่สี่ แก้ไขปรับปรุงใหม่] ใช้หัวคิด ต้นตำรับ Mind Map หรือ คู่มือการใช้สมองเล่มแรกของโลก กลับมาผงาดบนแผงหนังสืออีกครั้งแล้วหลังจากขาดตลาดไปสามสี่ปี เนื่องจากปัญหาลิขสิทธิ์ ใช้หัวคิดนับเป็นหนังสือคู่มือการใช้สมอง หรือ ใช้หัวคิด ตามชื่อของมันเล่มแรกของโลก และเป็นตำราการเขียน Mind Map เล่มแรกด้วย พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ BBC ซึ่งเป็นของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษ พิมพ์ออกมาครั้งแรกเมื่อปี 2534 ซึ่งเป็นปีที่ Tony Buzan ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ BBC เผยแพร่ Mind Map ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาประสิทธิ์ประสาทให้คนทั้งโลกนำมาใช้ ในการพิมพ์ครั้งที่สี่ของฉบับภาษาไทยนี้ ได้มีการปรับปรุงทั้งเนื้อหาและรูปแบบให้ทันสมัยขึ้น มีจำหน่ายตามร้านขายหนังสือทั่วไปในราคา 250 บาท หนังสือหนา 186 หน้า มีภาพสี 4 สีประกอบ 12 ภาพ ธัญญา ผลอนันต์ (วิทยากรสอน Mind Map คนแรกของประเทศไทย) เป็นผู้แปล และ ขวัญฤดี ผลอนันต์ (วิทยากรสอน Mind Map คนที่สองของประเทศไทย)เป็นบรรณาธิการ จึงเชื่อได้ว่าถ่ายทอดความคิดของ Tony Buzan ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง [ใช้หัวคิด ฉบับพิมพ์ครั้งที่สาม ที่ขาดตลาดไปหลายปี]

No comments: