Thursday, August 14, 2008

Bayer Scering Pharma จัด Mind Mapping WOrkship รุ่น 1,488

วันที่ 14 สิงหาคม 2511 Bayer Scering Pharma จัด Mind Mapping WOrkship รุ่น 1,488 มีพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการอบรม 51 คน คุณนรัท กิจสิรเวช National Sales Manager - Pharmacy มาทักทายและให้การต้อนรับในฐานะผู้เข้ารับการอบรมรุ่นแรก ๆ เมื่อปรมาณ 8 ปีที่แล้ว คุณจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Betaferon - Ilomedin นอกจากจะเขียนชื่อเพื่อนได้ 81 ชื่อใน 3 นาทีแล้ว ยังจำคำจากการฟังได้ถึง 10 คำจากข้างหน้า และ สิบคำจากข้องหลัง นับว่าเป็นสุดยอดนักจำ ในบรรดาผู้เข้ารับการอบรม 1,488 รุ้น คุณจุฬา๓รณ์เล่าว่าได้รับการถ่ายทอดจากคุณพ่อ ใช้จินตนาการให้เห็นภาพคำที่ได้ยินและผูกเป็นเรื่อง ทำให้สามารถนึกย้อนทั้งจากหน้าไปหลัง และจากหลังมาหน้าได้ [ส่วนหนึ่งของผู้เข้ารับการอบรมถ่ายภาพร่วมกัน]