Tuesday, August 5, 2008

Chevron จัด Mind Mapping Workshop เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551

เชฟรอนจัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1484 มีผู้เข้ารับการอบรม 27 ราย รู้จักกับ "เชฟรอน" "เชฟรอน" เริ่มก่อตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1879 (พ.ศ. 2422 ในนามบริษัท Pacific Coast Oil จำกัด) ในวันนี้เชฟรอนเป็นบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานราโมน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเชฟรอนดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ กว่า 180 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมการดำเนินงานด้านพลังงานที่ครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจและผลิต การกลั่น การตลาดและการขนส่ง การผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ รวมไปถึงการผลิตไฟฟ้า [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2548 เชฟรอนได้เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากการผนวกรวมกิจการกับบริษัทยูโนแคล โดยการผนวกรวมครั้งสำคัญนี้ทำให้เชฟรอนกลายเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานระดับโลกอย่างแท้จริง ทั้งยังมีแหล่งผลิตในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วโลกมากขึ้นอีกจนทำให้เราเป็นผู้ผลิตปิโตรเลียมรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก และมีปริมาณปิโตรเลียมสำรองสูงเป็นอันดับ 3 เชฟรอนยังคงเดินหน้าต่อไปดวยพลังของพนักงานกว่า 56,000 คนทั่วโลกที่มีพันธะสัญญาในการร่วมสร้างอนาคตที่สดใสในทุก ๆ ที่ที่เชฟรอนเข้าไปปฏิบัติงาน [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2]เชฟรอนให้ความสำคัญกับพลังงานมนุษย์หรือ Human energyTM เนื่องจากพลังงานมนุษย์นั้นเป็นพลังงานที่พิเศษ ไม่ได้มีหน่วยวัดเป็นบาร์เรล ไม่ได้สูบมาจากผืนดินหรือใต้ท้องทะเลที่ไหน แต่เป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่าพลังงานอื่นใดบนโลก และเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุด นอกจากนี้พลังงานมนุษย์ยังสือความหมายอีกหลายประการได้แก่.. • การสะท้อนเจตนารมณ์ของเชฟรอนที่มุ่งสรรหาพลังงานเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ • พนักงานของเชฟรอนทั่วโลกกว่า 56,000 คน • การส่งเสริมและผสานความเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2]ส่วนตราสัญลักษณ์ของเชฟรอน (แถบบั้งสีฟ้าและสีแดง) ได้ถูกออกแบบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) เพื่อให้เป็นที่จดจำได้ง่ายสำหรับผู้ที่ขับขี่รถผ่านไปมา (เนื่องจากเชฟรอนมีสถานีบริการน้ำมันอยู่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยมีการปรับปรุงรูปโฉมอยู่เป็นระยะ ๆ และล่าสุด เมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 ที่ผ่านมา เชฟรอนได้มีการปรับโฉมตราสัญลักษณ์อีกครั้งเพื่อให้สะท้อนถึงการก้าวไปข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลงของบริษัท โดยตราสัญลักษณ์ใหม่นี้ (ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน) ให้ความรู้สึกเหมือนมีระลอกคลื่นที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในแถบบั้งรูปตัววีสีฟ้าและแดง มีความลึกและมีมิติ ส่วนตัวอักษรที่สะกดคำว่า "เชฟรอน" ได้ถูกปรับปรุงให้ดูเป็นมิตรและเปิดกว้าง โดยใช้สีฟ้าที่ดูทันสมัยยิ่งขึ้น สำหรับรายละเอียดรวมถึงวิธีการใช้ตราสัญลักษณ์นี้อย่างถูกต้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.chevronbrand.com [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2]เชฟรอนประเทศไทย หลังจากที่เชฟรอนได้มีการผนวกรวมกิจการกับยูแคลไทยแลนด์เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 ได้สร้างเสริมฐานธุรกิจของเชฟรอนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในฐานะผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชั้นนำของประเทศไทย ขณะนี้เรามีแท่นที่ดำเนินการผลิตปิโตรเลียมมากกว่า 180 แท่นในอ่าวไทย ซึ่งผลิตน้ำมันดิบได้ประมาณ 90,000 บาร์เรลต่อวัน ก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) 46,000 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติอีกกว่า 1,600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ปัจจุบันเชฟรอนมีแปลงสัมปทานครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้นมากกว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรในอ่าวไทย โดยปริมาณการผลิตในปัจจุบันมาจากพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม 20 แห่ง นอกจากนี้ เชฟรอนยังถือหุ้นร้อยละ 16 ในแหล่งก๊าซอาทิตย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมนวมินทร์อีกด้วย [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2]ก๊าซธรรมชาติที่เชฟรอนผลิตได้ในประเทศไทยสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 1 ใน 3 ของปริมาณความต้องการภายในประเทศ โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้มากกว่าร้อยละ 75 นำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25 นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงพาหนะ ก๊าซหุงต้ม และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งนี้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ทั้งหมดส่งให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ปตท. จะส่งก๊าซผ่านท่อใต้ทะเลไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ที่จังหวัดระยองและนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป ส่วนน้ำมันดิบที่เราผลิตได้นั้นจะมีการจัดจำหน่ายให้กับโรงกลั่นในประเทศ เช่น ไทยออยล์และบางจาก และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศด้วย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีผู้ร่วมทุนในการดำเนินกิจการ 4 บริษัท ได้แก่: • บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) • บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด • บริษัท พลังโสภณ สอง จำกัด [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] [Mind Map เรื่อง "ตัวเอง" ของชาว Chevron รุ่น 2] ----------------