Thursday, August 7, 2008

อสมท. จัด Mind Mapping Workshop จัดรุ่น 1,487

อสมท. จัด Mind Mapping Workshop จัดรุ่น 1,487 เมื่อวันที่ 7 และ 8 สิงหาคม 2551 มีผู้เข้ารับการอบรม 60 คน จากทั่วประเทศ [คุณสุฐิดา วิลาสทรัพย์ จดชื่อเพื่อนได้ 95 ชื่อในเวลาสามนาที] [คู่หูเรียนรู้ อสมท.] [คู่หูเรียนรู้ อสมท.] [คู่หูเรียนรู้ อสมท.]