Monday, August 4, 2008

ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1,456

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1,456 มีผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารเข้าร่วม 36 คน รวททั้งคุณเนตร จันทรัศมี กรรมการผู้จัดการ คุณวดีวรรณ จันทรัศมี รองกรรมการผู้จัดการ และคุณธีรรัตน์ เก้าเอี้ยน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคุณปัญญา ศิริวัฒนะ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการเข้ารับการอบรมด้วย [คุณสุพพตา ศิลปธีรธร ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ คุณเนตร จันทรัศมี กรรมการผู้จัดการ คุณวดีวรรณ จันทรัศมี รองกรรมการผู้จัดการ ] รุ่นนี้คุณสุริญญา อุไรรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทำลายสถิติถึงสองเรื่องคือเป็นผู้สามารถ Brainstrom จากภาพหัวใจได้สูงถึง 62 ความคิดในเวลา 3 นาที และสามารถคิดชื่อเพื่อนได้สูงถึง 120 ชื่อในเวลาสามนาที ซึ่งนับว่าเป็นอันดับสามในประเทศไทย ก็ต้องตรบมือให้กับ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ ที่มีทีมงานที่มีคุณภาพเช่นคุณสุริญญา [มุมมองน้อบอนุบาลสาม - เปลี่ยนมุมมองไม่ใช่เรื่องยาก] [คู่หูเรียนรู้ คู่ใครคู่มัน - "เรามีกบคนละตัวที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน] [คู่หูเรียนรู้ ช่วยกันให้กำลังใจไปอีกหนึ่งเดือน] [คู่หูเรียนรู้ ช่วยกันให้ถึง 100 ใบในหนึ่งเดือนให้ได้] [เขียนเป็นประโยค ใช้ปากกาสีเดียว - สมองซีกซ้าย - เครียด] [ใช้ปากกาสีเขียนเป็นภาพ มีเส้นช่วยโยงเชือมความคิด - สมองขวา - สบายอารมณ์] [เขียนเป็นประโยค ใช้ดินสอเขียน - สมองซีกซ้าย - เครียด] [ใช้ปากกาสีเขียนเป็นภาพ มีเส้นช่วยโยงเชือมความคิด - สมองขวา - สบายอารมณ์]