Monday, September 15, 2008

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดหลักสูตรพิเศษ "การพัฒนาทักษะด้านการต่างประเทศ" ให้กับสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุม ร. 102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดหลักสูตรพิเศษ "การพัฒนาทักษะด้านการต่างประเทศ" ให้กับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครจำนวน 14 คน Mind Map เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพิเศษนี้เพื่อสอดรับและเสริมเทคนิคการจัดการประชุมระหว่างประเทศ [บรรยากาศในการอบรม] [บรรยากาศในการอบรม] [บรรยากาศในการอบรม] [บรรยากาศในการอบรม] [บรรยากาศในการอบรม] [บรรยากาศในการอบรม] [รศ สีดา สอนศรี ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษมอบของที่ระลึกให้วิทยากร]