Monday, June 9, 2008

จำเก่งเรื่องกล้วย ๆ รุ่น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 8 มิถุนายน 2551

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2551 สถาบันนวัตกรรมความจำ ได้รับความสนับสนุนจาก มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมแก่นักศึกษาประชาชนทั่วไป จำเก่งเรื่องกล้วย ๆ รุ่น 2 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 90 คน สถาบันนวัตกรรมความจำ ได้จัดงาน Thailand Open Memory Championships ครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฏาคม พ.ศ. 2551 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักจำแห่งประเทศไทย ในระดับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ดังนั้นสถาบันนวัตกรรมความจำ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จึงได้จัดการอบรมพัฒนาความจำฟรีเรื่อง “จำเก่ง เรื่องกล้วย ๆ” ในวันอาทิตย์ที่ 1 (มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 40 คน)และวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็นรุ่นที่สอง วิทยากรคืออาจารย์บุญเกิด ธรรมวาสี ผู้เขียนหนังสือ "วิธีจำประทับใจ" ผู้ประดิษฐ์เกมไขว้อักษรไทย (Thai Scrabble) แชมป์ Scrabble คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยแนะนำมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ผู้สนับสนุนการอบรมครั้งนี้ บรรยากาศการอบรม บรรยากาศการอบรม บรรยากาศการอบรม บรรยากาศการอบรม บรรยากาศการอบรม แนะนำตัวเอง บรรยากาศการอบรม บรรยากาศการอบรม บรรยากาศการอบรม บรรยากาศการอบรม บรรยากาศการอบรม บรรยากาศการอบรม บรรยากาศการอบรม บรรยากาศการอบรม อาจารย์บุญเกิดแบ่งปันความรู้และประสบการณ์อย่างเป็นกันเอง ลุ้นรางวัล คุณ Gas ลุ้นรางวัล คุณนันทวรรณและคุณพริกหลับตาสร้างจินตนาการ คุณดุ๊กดิ๊กหลับตาสร้างจินตนาการ สามแชมป์แห่งวัน - จำได้ 30 รายการอย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด-รับรางวัล แชมป์แห่งวัน - จำได้ 30 รายการอย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด-รับรางวัล คุณพลอยแชมป์แห่งวัน - จำได้ 30 รายการอย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด-รับรางวัล น้องแซ็คแชมป์แห่งวัน - จำได้ 30 รายการอย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด-รับรางวัล อาจารย์ธงชัย โรจนกังสดาลแนะนำ Thailand Open Memory Chapionships อาจารย์บุญเกิดสรุป อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ขอบคุณวิทยากรและผู้สนับสนุน อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ต้นแบบ Mind Map ยาวที่สุดในโลก ต้นแบบ Mind Map ยาวที่สุดในโลก ต้นแบบ Mind Map ยาวที่สุดในโลก ส่วนหนึ่งของผู้เข้ารับการอบรมถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์บุญเกิด ธรรมวาสี