Sunday, November 23, 2008

14 ชั่วโมงกับ Sam Witteveen

คุณชาตรี เตชะสมบูรณากิจส่งจดหมายมาชวนเข้าหลักสูตรนี้ว่า “ผมมีหลักสูตรสัมมนาที่คิดว่าเพื่อนๆจะพลาดไม่ได้มาแนะนำครับ เป็นหลักสูตรที่สอนเราให้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในระดับจิตใตัสำนึกเลยทีเดียว นอกจากนั8�ามั๊ยครับ จะเห็นว่าบางวันก็เป็นวันของเราทำอะไรก็ดีไปหมด แต่บางวันก็ไม่ใช่วันของเราเอาซะเลย ทำอะไรเป็นพลาดไปซ0��บางวันก็ไม่ใช่วันของเราเอาซะเลย ทำอะไรเป็นพลาดไปซะหมด มันมีบางสิ่งบางอย่างที่อธิบายได้ในเรื่องนี้ครับ หลักสูตรนี้จะบอกเราว่าทำอย่างไรทุกวันจะเป็นวันของเรา” “แซมมีชื่อเสียงมากในสิงคโปร์ครับ และปรกติเขาจะสอนในราคาที่แพงมาก แต่ที่เขามาจัดสัมมนาในประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึง Kurt เพื่อนชาวเยอรมันที่เสียชีวิตที่ประเทศไทย และเหลือภรรยาอยู่คนเดียวในประเทศไทย แซมจึงจัดสัมมนาครั้งนี้โดยไม่คิดค่าสอนแต่อย่างใด .... รายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่าย แซมจะมอบให้กับภรรยาของ Kurt ที่อยู่ที่นี่” “หลักสูตรแบบ ชาตินี้อาจจะมีแค่หนเดียวที่แซมจะมาทำให้อย่างนี้ที่กรุงเทพฯ”