Tuesday, November 11, 2008

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัด Mind Mapping Workshop รุ่นที่ 25 (1,650)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัด Mind Mapping Workshop รุ่นที่ 25 มีผู้เข้ารับการอบรม 38 คน เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2551 นับเป็นรุ่นที่ 1,650 ของ Buzan Centre (Thailand) รุ่นนี้มีผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมหลายท่าน เช่น คุณจักรกฤษณ์ ประสาทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. สุดาทิพย์ พฤฒิอางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด และนักวิชาการศึกษา เช่น คุณมาศโมฬี จิตวิริยธรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
เริ่มด้วยการชมภาพยนตร์เด็ก ๆ
ทำความรู้จักกับคู่หูเรียนรู้สู่ Mind Maps 100 ใบ
เปลี่ยนมุมมองไม่ใช่เรื่องยาก
เปลี่ยนทางกายภาพ
มุมมองน้อง "อนุบาล 3"
ใช้สมองซีกซ้ายจดบันทึก
ใช้สมองสองซีก