Thursday, December 6, 2007

แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ Mind Mapping Workshop รุ่น 1252

ACC หรือ Advanced Contact Center Co., Ltd. (บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด) หนึ่งในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน) ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มชิน คอร์เปอร์เรชั่น ได้เปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ( Contact Center) โดยเริ่มให้บริการตั้ง แต่กันยายน ปี 2002 ปัจจุบันมีพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี มากกว่า 2,200 คนบริการลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสามารถดำเนินการทางธุระกรรมต่างๆ ผ่าน ACC Contact Center ได้โดยไม่ขาดตอน Call Center Training การยกระดับคุณภาพของงานบริการด้าน Call Center เพื่อสร้างความพึ่งพอใจทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ต้องมีการพัฒนาความสามารถของพนักงาน อบรมความรู้ เป็นหัวใจขององค์กรที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทุกระดับตั้งแต่ ระดับพนักงานหัวหน้างาน และผู้บริหารหน่วยงาน เช่น Call Center Management, Service Excellence for Call Center, Customer Relation Management (CRM) ACC ได้นำ Mind Map มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความรู้ตั้งแต่ปลายปี 2549 โดยจัด Mind Mapping Workshop รุ่น 997 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ให้กับผู้บริหาร ในปี 2550 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ACC ก็ได้ขยายผล จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1252 ให้กับหัวหน้างานจำนวน 30 คน Best Practice ที่ผมสังเกตเห็นก็คือ ในการเปิดอบรม ACC Call Center Training ได้เชิญคุณยุทธนา เขียวงานดี ผู้เคยเข้ารับการอบรมรุ่น 997 มาถ่ายทอดประสบการณ์และเชื่อมโยง Mind Map กับงานประจำที่เป็นจริงของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่อยู่ในวัยใฝ่รู้ บรรยากาศจึงสนุกสนานผสานการเรียนรู้ คุณไพรรินทร์ วรบุราณสาวสวยจากที่ราบสูงในบทบาท นักเรียน อ. 3/1 ได้แสดงความกล้าหาญแสดงท่า “ซี้ปางย่าง” ให้เพื่อนรู้ศัพท์ใหม่จากเพลง “ตายหยังเขียด” คุณดนิตา มงคลกอบชัยได้แชมป์คิดเร็ว สามารถเขียนชื่อเพื่อนได้ถึง 67 รายในเวลาสามนาที แถมยังได้รับดาวจากเพื่อน ๆ ถึง 4 ดาวในการ “ติดดาว Map เด่น” ส่วนแชมป์ตัวจริง 6 ดาวได้แก่คุณ ชณิกา ภูวิภิรมณ์ ก่อนจบการอบรมได้มีการทำ Mind Map รวบรวมคำถามที่ Call Center มักจะได้รับเป็นประจำ เพื่อนำไปพัฒนาต่อ ในการให้คำแนะนำลูกทีมของแต่ละคนต่อไป [ภาพบน คุณยุทธนา เขียวงานดีเปิดการอบรม] [ภาพที่ 2 คุณไพรรินทร์ วรบุราณแสดงท่า“ซี้ปางย่าง”] [ภาพที่ 3 คุณดนิตา มงคลกอบชัย แชมป์เพื่อนมาก] [ภาพที่ 4 Mind Map 4 ดาวที่เพื่อน ๆ มอบให้คุณคุณดนิตา มงคลกอบชัย] [ภาพที่ 5 Mind Map 6 ดาวที่เพื่อน ๆ มอบให้คุณ ชณิกา ภูวิภิรมณ์] [ภาพที่ 6 คุณ ชณิกา ภูวิภิรมณ์เจ้าของ Mind Map 6]

No comments: