Monday, December 10, 2007

คุยเฟื่องเรื่องฝึกอบรม: อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ ๓ ตอน

บริษัท เทรนนิงอินโฟมีเดีย จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในด้านการฝึกอบรม การพัฒนาองค์กร และการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ โดยเริ่มต้นจากการสร้างสื่อคุณภาพอย่าง นิตยสาร Go Training นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการพัฒนาในทุกมิติ โดยเปิดตัวฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 นอกจากนั้นยังมี website บันทึกการสัมภาษณ์ผู้คนในวงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Traninginfomedia ลง Podcast สัมภาษณ์ธัญญา ผลอนันต์ ติดต่อกัน ๓ ตอน ประมาณ ๑ ชั่วโมงครึ่ง คุยเฟื่องเรื่องฝึกอบรม: อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ ตอน ๑ MP4 -MB ๓๐ นาที - ๙ พฤศจิกายน 2550 หลายคนเคยได้ยินคำว่า Mind map มาบ้างแล้ว แต่อาจจะยังไม่รู้ซึ้งหรือรู้จริง วันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องฝึกอบรมจึงเรียนเชิญเจ้าพ่อ Mind map "อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์" มาพูดคุยให้เราฟังเกี่ยวกับเครื่องมือจัดระบบความคิดอันทรงประสิทธิภาพดังกล่าว แต่ทว่าก่อนจะรู้จัก Mind Map ในเทปแรกเรามารู้จักตัวตนของคนสอนกันก่อนดีกว่า รับรองว่ามันส์และสนุกอย่างที่หลายคนนึกไม่ถึงทีเดียว ว่านี่หรือคืออาจารย์ธัญญาของพวกเรา :)่ คุยเฟื่องเรื่องฝึกอบรม: อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ ตอน ๒ MP4 240 MB ๓๐ นาที - ๑๕ พฤศจิกายน 2550 ต่อตอนที่ ๒ เลยค่ะ คราวนี้ มาว่ากันเรื่อง Mind Map (ความเดิมจากตอนแรก หลายคนเคยได้ยินคำว่า Mind map มาบ้างแล้ว แต่อาจจะยังไม่รู้ซึ้งหรือรู้จริง วันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องฝึกอบรมจึงเรียนเชิญเจ้าพ่อ Mind map "อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์" มาพูดคุยให้เราฟังเกี่ยวกับเครื่องมือจัดระบบความคิดอันทรงประสิทธิภาพดังกล่าว แต่ทว่าก่อนจะรู้จัก Mind Map :)่) คุยเฟื่องเรื่องฝึกอบรม: อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ ตอน ๓ MP4 265 MB ๓๔ นาที - ๒๘ พฤศจิกายน 2550 ต่อตอนที่ ๓ มาตอนนี้ อาจารย์มาแนะนำต่อเรื่อง MindMap จากนั้นก็แนะนำหนังสือของอาจารย์หลายๆเล่มว่า แต่ละเล่มเกี่ยวกับอะไรบ้าง และมีท่า Brain Gym ง่าย ๆ ให้ชมด้วย รับชมและฟังได้จาก: http://www.traininginfomedia.com/Podcast_TrainingTalk.html

No comments: