Wednesday, December 5, 2007

The World’s Largest Mind Map

คำขวัญของประเทศสิงคโปร์คือ “Thinking Schools, Learning Nation” ดังนั้น แม้จะเป็นประเทศเล็ก ๆ ทั้งในแง่พื้นที่และจำนวนประชากร แต่สิงคโปร์ก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านต่าง ๆ เสมอมา ปี 2550 สิงคโปร์ก็สร้างความสำเร็จย่อยอีกชิ้นหนึ่งนั่นคือ จารึก Mind Map ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 Buzan Centre Asia ร่วมกับ Singapore Institue of Management ได้จัด Mind Map Festival 2007 ขึ้นและมีพิธีเปิดตัว The World’s Largest Mind Map โดยมี Tony Buzan ผู้ประสิทิประสาท Mind Map เดินทางมาเปิดร่วมกับคนสำคัญ ๆ ของสิงคโปร์ The World’s Largest Mind Map เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งชาติสิงคโปร์ในช่วง 42 ปี ที่ผ่านมา ผู้ออกแบบคือ Thum Cheng Cheong โดยมีนักเรียนจาก 7 โรงเรียนจำนวน 1,400 คนช่วยกันระบายสี ขนาดสูงเท่ากับตึกสามชั้น งานนี้มีชาวไทยไปร่วม 6 คนคือ พล.ท วุฒินันท์ ลีลายุทธ์ (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) อาจารย์ธงชัย โรจน์กังดาล (คณะวิศกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คุณดำเกิง ไรวา (เจ้าของกิจการ) คุณธัญกร วีระนนท์ชัย (เจ้าของกิจการและผู้แปล How to Mind Map) และ อาจารย์ขวัญฤดี และ อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ จาก Buzan centre (Thailand) [ภาพบน: The World’s Largest Mind Map] [ภาพที่ 2 ธงชัย โรจนกังสดาล พล.ท. วุฒินันท์ ขวัญฤดี ผลอนันต์] [ภาพที่ 3 ธัญญา ผลอนันต์ Tony Buzan ขวัญฤดี ผลอนันต์ ธงชัย โรจนกังสดาล] [ภาพที่ 4 ธัญญา ผลอนันต์ Tony Buzan พล.ท. วุฒินันท์ ลีลายุทธ์] [ภาพล่าง: The World’s Largest Mind Map ก่อนเปิด]

1 comment:

peungae said...

อ่านแล้วได้รับความรู้เยอะ มีสาระมากๆ ใครที่ยังไม่ได้เรียน Mind Map รีบๆหน่อยนะค่ะ ปรมาจาร์ยด้านการศึกษาได้ออกมาปรากฎตัวให้เราเห็นแล้วค่ะ 555 จากเด็กที่เคยเรียนแย้ว