Wednesday, December 5, 2007

"สมอง" ขึ้นปกวารสาร TIME ครั้งที่สองในปี 2550

ตามที่อาจารย์ขวัญฤดีและผมบรรยายว่า วารสาร TIME หลงรักภาพ "สมอง" และนำขึ้นปกเฉลี่ยปีละสองครั้งติดต่อกันมาสิบกว่าปี ปี 2550 นี้ ก็ยังรักษาสถิติไว้ได้ ครั้งแรกขึ้นไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ทั่วโลกได้เห็นปกสมอง ยกเว้นผู้อ่านในประเทศไทยและมาเลเซีย ที่ฉบับนั้นเป็นภาพอดีตนายกของไทยแทนภาพสมอง แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งเล่มมีภาพและเรื่องราวของคุณทักษิณเพียง 4 หน้า แต่เป็นภาพและเรื่องราวของสมองถึง 26 หน้า TIME ฉบับ 3 ธันวาคม 2550 ทั่วโลกใช้ภาพปกเดียวกัย คือ Profile ของสมอง และพาดหัวว่า What Makes Us Good/Evil และลงบทความของ Jeffery Kluger หกหน้า (เล่นนี้หนาเพียง 56 หน้า)รายงานว่า ศิลธรรมและความเห็นใจผู้อื่นฝังอยู่ในยีนของเรา เช่นเดียวกับ ความโหดร้ายกระหายเลือด วิทยาศาสตร์สมัยใหม่สามารถบอกได้ว่าทำไมเราจึงกลายเป็นพ่อพระหรือแปลงเป็นทรชน ภาพประกอบในวารสาร TIME ฉบับบนี้แสดงให้เห็นส่วนของสมองสี่ส่วนที่มีส่วนในการตัดสินใจของคนเรา คือ Anterion Cingulate Cortex, Medial Prefrontal Cortex, Dorsolateral Prefrontal Cotex และ Amygdal ที่เรารู้จักกันดีแล้ว สำหรับครูผู้ปกครอง TIME ฉบับนี้มีโบนัสแถมเรื่อง Tutors for Toddlers ในคอลัมน์ Education อีกสามหน้าด้วย (ฉบับเอเชีย หน้า 35-37) [ภาพบน ปกฉบับ 3 ธันวาคม 2550] [ภาพล่าง ปกฉบับ 29 มกราคม 2550]

No comments: