Sunday, January 13, 2008

Mind Map of the Month : February 2008 วาดฝันและสานฝันให้เป็นจริง

[ภาพบนสุด Mind Map ของด.ช.ภักดิ์ แสนนามวงษ์ เมื่อปี 2545] [ภาพที่ 2 ด.ช.ภักดิ์ แสนนามวงษ์สมัยเรียนที่อุดรพัทยานุกูล] [ภาพที่ 3 คุณภักดิ์ แสนนามวงษ์นักศึกษาคณะนิติศาสตร์กับอาจารย์ทัศวรินทร์ เสนาไชย (คุณแม่)] ปัจจุบัน คุณภักดิ์ แสนนามวงษ์ หรือคุณพี เรียนคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณภักดิ์ เข้าอบรม Mind Map พร้อม ๆ กับเพื่อนนักเรียนมัธยมต้นและน้องประถม 5-6 อีก 26 คน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2545 ซึ่งนับเป็น Mind Mapping Workshop รุ่นที่ 240 ของ Buzan Centre (Thailand) และเป็นรุ่นแรกของจังหวัดอุดรธานี การจัดครั้งนั้นเป็นความคิดริเริมและสร้างสรรค์ของ อาจารย์สมสมร มหารักษิต และ อาจารย์ทัศวรินทร์ เสนาไชย อาจารย์โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (อุดรธานี) ผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกล จัดให้กับนักเรียนมัธยม 27 คน น้องพี (เมื่อห้าปีก่อน) เขียน Mind Mapเรื่อง “ตัวฉัน” ไว้ สมัยอายุ 15 ปี เรียนหนังสือชั้นมัธยม 3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และกิ่งหนึ่งน้องพีเคยเขียนวาดอนาคตไว้ว่า ทำงาน (คาดว่า) นิติศาสตร์ ผู้พิพากษา ทนาย อัยการ ปัจจุบันน้องพีกำลังเรียนนิติศาสตร์ปีที่ 3 และปี 2552 ก็จะสำเร็จการศึกษาและได้ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตและได้เป็น "นักกฎหมาย" ตามที่เคยใช้ Mind Map วาดฝันไว้ คุณภักดิ์ บอกว่า “หากผมได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วถือว่ามาถึงแล้วครึ่งทาง ขั้นตอนต่อไปคือ การเรียนเนติบัณฑิต และสอบเป็นอัยการให้ได้ ไม่ก็ขอเป็นข้าราชการระดับสูง...” จึงนำ Mind Map ที่น้องพีเขียนไว้เมื่อห้าปีก่อนมาเป็น Mind Map of the Month : February เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับน้อง ๆ ที่ยังเรียนหนังสือในวันเด็กแห่งชาติปี 2551 นี้ น้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ หาอ่านเรื่อง Mind Map นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตการศึกษาได้จาก หนังสือชื่อ "เรียนเก่ง เรื่องกล้วย ๆ" ของเด็กชายชาวสิงคโปร์ที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมต้น กลายเป็นนักเรียนชั้นแนวหน้า สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของเกาะ ได้รับทุนการศึกษาและได้รับเกียรตินิยม [ภาพที่ 4 ปกเรียนเก่งเรื่องกล้วย ๆ]