Saturday, January 26, 2008

Mind Mapping Work Shop # 1289 (Public, Tara Hotel) / Blog พิเศษ ความเห็นและคำชี้แนะ Mind Map 28 ใบของผู้เข้าบการอบรม

Mind Mapping Work Shop # 1289 จัดที่โรงแรมธารา ถนนสุขุมวิท เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2551 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 42 ราย เป็นสามเณรสามรูป นับเป็นครั้งแรกที่มีสามเณรจำนวนหลายคนมาเข้าอบรมหลักสูตร public (ไม่นับการอบรมภายในให้กับสามเณร โรงเรียนพระปริยัต วัดพระธรรมกาย เมื่อปลายปี 2550) รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่แจก DVD ประกอบการอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมไปเปิดดู 1. บทสัมภาษณ์โทนี บูซาน ตัวจริงเสียงจริง 2. รวมสัมภาษณ์อาจารย์ธัญญา และขวัญฤดี ผลอนันต์จากสื่อต่าง ๆ 3. วิดิทัศน์เล่าประสบการณ์การใช้ Mind Map 4. ตัวอย่าง Mind Map ประมาณ 1000 แผ่น 5. Trial version ของ programme เขียน Mind Map ด้วยคอมพิวเตอร์ Mind Manager Pro 7 และ CU Mind Map version 2 [สามเณรสามรูป จาก วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 ที่มารับการอบรม] [หนังสือใหม่ ๆ ของสำนักพิมพ์ขวัญข้าว '๙๔ ลดราคาหน้าห้องอบรม] [บรรยากาศรุ่น 1289 มองจากหลังห้อง] [บรรยากาศรุ่น 1289 ด้านขวาของวิทยากร] [บรรยากาศรุ่น 1289 ด้านซ้ายของวิทยากร] [ใช้สมองซีกซ้าย - เครียด] [ทดลองด้วยตาตัวเองว่า ดวงตาของเราสองข้างเห็นภาพไม่เหมือนกัน และ เราสามารถมองเห็นด้วยปลายสายตาสองข้างรวมกันแล้วเกือบ 180 องศา] [วาดภาพเป็นกิจกรรมที่ใช้สมองซีกขวา] [Mind Map เรื่อง Mind Map ที่คัดลอกแบบมาจาก Toy Buzan ผู้ประสิทธิ์ประสาท Mind Map] [ใช้สมองทั้งสองซีกเขียน Mind Map] [01 - ตัวอย่าง Mind Map ที่ติดอันดับสวยที่สุดในรุ่น 1289 ผู้เขียนพกพาสีน้ำมาด้วย ฝีมือขนาดที่ถ้าส่ง Mind Map เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลอย่างแน่นอน] [02 - ตัวอย่าง Mind Map ที่ติดอันดับแตกความคิดได้มากที่สุดในรุ่น 1289 ผู้เขียนสามารถแตกความคิดได้ถึงประมาณ 90 กิ่งในเวลาประมาณ 7-8 นาที แสดงว่าสามารถผลิตความคิดได้ถึงเฉลี่ยแล้วนาทีละกว่าสิบความคิด ถ้าเราฝึกให้สมองซีกความปลดปล่อยความคิดอย่างอิสระ โดยไม่ให้สมองซีกซ้ายมาคอยตั้งคำถามเชิงเหตุผลหรือหลักการ เราจะแตกคามคิดได้นับสิบในเวลาหนึ่นาที ดังนั้น จึงฝากผู้เข้ารับการอบรมกลีบไปเปิดหน้า 9 ในแบบฝึกหัดคิด และใช้เวลาฝึก Brainstrom จากรายการที่ยังเหลืออยู่อีก 15 รายการ เพียงวันละ 1 รายการ ๆ ละ 3-5 นาที ทุกวันไปจนหมด แล้วหลังจากนั้นคุณจะแต่กความคิดได้คล่องขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ อย่างไรก็ตาม ฝาก kaizen อีกนิดดียว ต่อกิ่งแก้วใหเข้าไปสัมผัสกับแก่นแกน อย่าหยุดตรงเส้นรอบวงกลมครับ] [03 - ใบแรกของคุณวิภา ธาดากิตติกุลเริ่มจากการแตกกิ่งแก้วไว้ได้ถึง 7-8 กิ่ง แต่เกิดอุปสรรคว่า พอแตกกิ่ง FAMILY ออกมาแล้ว เนื่องจากครอบครัวใหญ่ กิ่งจึงห้อยลงมาจนกิ่ง "ศึกษา" ไม่มีทางออก ปัญหานี้คนเขียน Map ใหม่ ๆ มักจะพบ ขอให้เราคิดว่า Mind Map เป็นอินทรีวัตถุ organic ที่มีชีวิต เหมือนกิ่งไม้ รากไม้ หากไปชนกำแพง มันย่อมชอยไชหาทางไปทางอื่นจนได้ Mind Map ก็เช่นกัน กิ่งของ Mind Map เมื่อไปชนหรือถูกล้อม หากว่ากระดาษยังมีพื้นที่วางอยู่ มันย่อยยืดตัวออกไปใช้พื้นที่บริเวณนั้นได้ คุณวิภาสามารถเขียนกิ่งการศึกษาให้ลอดใต้กิ่งพีชายทั้งสองขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงใต้ และไปแผ่สาขาบริเวณที่ว่างหลังครอบครัวได้] [04 - คุณทรงยศ คอพลบ ใช้ตัวอักษรที่มีความลึกและหนา แต่เติมสีสามสีดูดีมาก จากนั้นก็แตกกิ่งแก้วไว้แปดกิ่ง แล้วจึงลงมือคิดลึกกิ่ง FAMILY เนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่ จึงใช้ใต้กิ่งของคำว่า FAMILY เป็นที่แตกติ่งก้อยออกมา ซึ่งก็พออนุโลมให้ได้ เพื่อจะ KAIZEN Mind Map ใบแรกของคุณทรงยศ ผมแนะนำให้ แทนที่จะเขียนชื่อ 1 DAND ลงไปใต้กิ่ง DAD,MOM ให้เขียนกื่งที่สามเป็น SIBLING แล้วค่อนนำกิ่งพี่น้องทั้ง 8 คน มาต่อเป็นกิ่งก้อยของ SIBLING ทั้งหมด คุณทรงยศแทรกภาพสมุดดินสอไว้ปลากิ่ง EDUCATION ได้อย่างสวยงาม ถ้าคุณทรงยศแตกกิ่งก้อยให้ครบ 8 กิ่ง Map ใบนี้จะดูน่าสนใจมาก ทำเสร็จเมื่อไรฝากส่งมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมรุ่นด้วยนะครับ เพื่อน ๆ และผมคอยชมอยู่] [05 - Map ใบนี้ขอเดาว่าเป็นของพรเพ็ญ อินทร์จันทร์ เพราะแก่นแกนเป็นภาพจันทร์เสี้ยว และมีแสงสว่างออกมาข้าง ๆ ถ้าเดาผิดขออภัยด้วยนะครับ ผู้เขียนแตกกิ่งแก้วไว้ 4 กิ่ง ซึ่งจัดว่าพอสมควร และแตกกิ่งก้อยออกมาจากสองกิ่งแก้ว มีภาพรถประกอบตรงกิ่ง RENT ได้อย่างเหมาะสมสวยงาม นับว่าเป็น Mind Map ที่ดีและถูกกฏเกณฑ์ทุกประการ จึงฝากกลับไปต่อเติมให้เต็มที่] [06 - แก่นแกนรูป "ช้าง" วาดได้ดีมาก สื่อชัดแจนและน่าสนใจ แตกกิ่งแก้วใบ 6 กิ่งและใช้เวลา 7-8 นาทีแตกกิ่งก้อยออกมา จากทุกกิ่งแก้ว รวมแล้วกว่า 70 กิ่ง นับว่าคิดได้เร็วและเขียน Map ได้ถูกต้องและสวยงามครับ] [07 - Map ใบแรกของคุณ "LEE" ถูกต้องและสวยงาม ได้มาตรฐาน Lana Israel ที่ดูวิดิทัศน์ประกอบการสอนไปเลยครับ คุณ LEE วาดภาพประกอบไว้ถึประมาณ 20 ภาพ ทำให้ Mind Map ของคุณน่าสนใจและจดจำมากครับ รับไปเลย 4 ดาว] [08 - คุณ Nungเขียน Map ใบแรกได้ดีแล้วครับ แต่ขอแนะนำให้ kaizen สองสามประเด็น 1. ดูจากปลายกิ่งแก้ว TRAINER จะเห็นว่คุณ Nung มีแนวโน้มจะแตกกิ่งออกจากกลางลำต้นมากกว่าปลายกิ่งแก้วหรือกิ่งเดิม เช่น กิ่งสือสารแตกออกมาจากกลางกิ่ง TRAINER และ กิ่ง CROSS OPR. เปลี่ยน Process แตกออกมาจากกลางกิ่ง NEW OPR. จะดีขึ้นถ้าแตกกิ่งกออกจากปลายกิ่งเดิมเสมอ 2. ภาพประกอบหลังกิ่ง น้อ / พ่อ / แม่ / น้า นั้นดีแล้ว แต่ระวังอย่างให้ไปขวางเส้นไว้ ลากเส้นลงมารองรับไว้ข้างใต้หน่อยก็ทำให้วันหลังมาดู อาจจจะต่อเติมรายละเอียดของบุคคลทั้งสี่ลงไปได้อีก 3. แนวโน้มจะเขียนหลาย ๆ คำในหนึ่งกิ่ง ขอให้พยายามตรวจสอบและกำกับตัวเองด้วยนะครับ นอกจากนี้แล้วก็สมบูรณ์มากครับ] [09 - ใบนี้ยังแตกกิ่งแก้วและกิ่งก้อยได้น้อยอยู่นะครับ และ 1. มีแนวโน้มจะให้หลายคำบนกิ่งเดียว เช่น ดู TV บนกิ่งเดียว ควรแยกออกได้เป็น ดู / TV สองกิ่ง เพราะหลังดูเราอาจเติม ภาพยนตร์ / มวย / ละคร / ได้อีกครับ 2. และพยายามคิดกว่างให้ได้อย่างน้อย 4-5 กิ่งแก้วก่อน แล้วจึงค่อยเริ่มแตกกิ่งก้อย ฝึกให้เราเป็นคนคิดกว้าง ก่อนลงรายละเอียด] [10 - Map ใบแรกของคุณ "อ้อ" แตกกิ่งแก้วไว้ได้ 4 กิ่งแล้ว แต่แตกกิ่งก้อยออกมาได้รายละเอียดเพียงกิ่ง "การทำงาน" เท่านั้น มีภาพประกอบพอสมควร คำแนะนำก็คือ อย่ากลัวผิด เวลาแตกกิ่ง แตกออกมามาก ๆ ก่อน ใช้ซีกขวามาก ๆ หยุดตรรกระเหตุผลของซีกซ้ายไว้ก่อน แล้วความคิดจะแตกได้เร็วขึ้น] [11 - คุณนวลจันทร์ หรือ MICKEY เขียนแก่นแกนได้น่าสนใจ ทำเป็น logo เก็บไว้ใช้งานได้เลยครับ แตกกิ่งและเขียนได้ดีแล้ว หากมีเวลากลับมาดู แต่งเติมภาพประกอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะน่าสนใจมากขึ้นไปอีก] [12 - แก่นแกนและกิ่งก้อยส่วนใหญ่ดีแล้ว ภาพประกอบก็เหมาะสมดีแล้ว แนะนำให้แตกกิ่งก้อยออกจากปลายกิ่งเดิมเสมอ [13- มีภาพประกอบพอสมควรแล้ว ขอแนะนำให้พยายามเขียนเส้นให้โค้งเรียว Map ออกมาจะดูน่าจำ น่าสนใจ มากกว่าเส้นตรง มุมหัก พยายามดัดเส้นให้โค้งเรียว] [14 - แก่นแกนดี การแตกกิ่งถูกต้อง ภาพประกอบเหมาะสม มีลูกเล่นของตัวเองดีครับ] [15 - แก่นแกนสวย มีอารมณ์ขัน ดูแล้วสนุก แตกกิ่งแก้วและกิ่งก้อยดีแล้ว ฝากกลับไปเขียนต่อให้สมบูรณ์จะเป็น Mind Map ที่น่าแระทับใจมากครับ] [16 - Map ใบแรกของน้อง MAY เขียนได้ดีแล้ว ตั้งใจเขียนมาก มีภาพประกอบเหมาะสม ฝากไปต่อเติมที่วางทางซ้ายมือของแก่นแกนด้วย เช่น เพิ่มกิ่งแก้ว สังสองกิ่ง เป็นเรื่อง อาหาร / เพื่อน เป็นต้น] [17 - แก่นแกนของคุณ NOY ลงตัวสวยงามดี การแตกกิ่งถูกต้อง ที่เหลืออยู่ก็คือฝึกเขียนให้คล่องขึ้นเท่านั้นเองครับ] [18 - แก่นแกนดีแล้วครับ การแตกกิ่งก้อยก็ถูกต้อง แต่คงต้องฝึกให้ความคิดไหลลื่นมากกว่านี้ โดยเริ่มจากกลับไปฝึก brainstrom ในแบบฝึกหัดคิดหน้า 9] [19 - แก่นแกนสวยดีแล้ว แต่ต้องฝึกคิดลึกอีกพักหนึ่ง เริ่มได้จากแบบฝึกหัดคิดหน้า 9 ครับ] [20 - แก่นแกนสวยดีแล้ว 1. กิ่งแก้สองกิ่ง WORK / งานอดิเรก ยังไม่ติดกับแก่นแกน ไปยุดเสียที่ขอบวงกลม ถ้าต่อลงไปชนกับแก่นแกนเลยจะดีกว่าครับ 2. ภาพประกอบ "ต้อง" มีเส้นรองรับไว้เสมอครับ อย่าปล่อยให้อยู่ลอยๆ โดยไม่มีอะไรเชื่อมโยง] [21 - แก่นแกนสวย กิ่งแก้ว "การทำงาน" ควรเข้าไปสัมผัสกับแก่นแกน ไม่ใช่หยุดแค่ขอบวงกลม นอกนั้นดีแล้ว ฝากไปเขียนต่อให้สมบูรณ์ด้วย] [22 - แก่นแกน กิ่งแก้ว กิ่งก้อนดี ภาพประกอบทุกภาพครวมีเส้นรองรับไว้ข้างใต้ เพื่อจะคิดต่อไปได้อีก ไม่มาขวางความคิดขอเรา] [23 - แก่นแกนใหญ่โตสมชื่อ "อ้วน" มีอารมณ์ขัน แต่ถ้าเป็น Map เรื่องอื่นก็ลดขนาดลงมาประมาณเหรียญสิบบาทนะครับ การแตกกิ่งดีแล้วครับ] [24 - แก่นแกน กิ่งแก้ว และกิ่งก้อยดีมาก ขาดนิดเดียวคือภาพประกอบ มีเวลาฝากเติมภาพเล็กน้อย ๆ แทรกลงไป จะสวยงามมากครับ] [25 - แก่นแกน กิ่งแก้ว และกิ่งก้อยดีเป็นส่วนใหญ่ มาถึงท้ายกิ่ง "งาน" คำเริ่มมาขวางเส้น ระมัดระวังอีกนิดจะเป็น Map ที่ใช้งานได้ดี มีเวลาฝากเติมภาพเล็กน้อย ๆ แทรกลงไป จะสวยงามมากครับ] [26 ตัวอย่างที่ดี ทั้งแก่นแกน กิ่งแก้วและกิ่งก้อย รวมทั้งการรองรับภาพประกอบด้วยเส้น ขอปรบมือให้ครับ มีเวลาฝากแตกกิ่งก้อยเพิ่มลงไป จะสมบูรณ์และสวยงามมากครับ] [26 - Map ใบนี้เป็นอีกใบที่ขอตรบมือให้ ทุกอย่างดีหมด ขอ kaizen นิดเดียว ต่อกิ่งแก้วทั้ง 4 ให้ลึกลงไปสัมผัสกับแก่นแกน จะสมบูรณ์แบบ 100% ครับ อีกนิดเดียวก็ถึงดวงดาวแล้วครับ ฝากหน่อยนะครับ] [27 Map ใบนี้ก็ขอตรบมือให้ด้วย เส้นโค้งเรียวพริ้ว ดูลื่นตาดีมาก ฝากแตกกิ่งก้อยเพิ่มลงไปแล้วส่ง email กลับมาให้ชื่นชมกันหน่อยนะครับ ผมว่าทำแล้วจะสมบูรณ์และสวยงามมาก] [28 - ดีมากครับ ขอให้ Kaizen อีกนิดเดียว 1. ต่อกิ่งแก้วให้เข้าไปสัมผัสกับแก่นแกนทุกกิ่ง 2. พยายามแตกกิ่งก้อยออกจากปลายกิ่งเดิมเสมอ รูปแบบการเขียนสุดยอดอยู่แล้ว kaizen อีกนิดเดียวถึงดวงดาวเช่นกัน [ปิดท้ายก่อนกลับบ้าน ด้วยการชม M-application การนำ Mind Map การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง]

7 comments:

a_angkoo said...

ได้เข้ารับการอบรมกับ Mr.Mind Map รุ่นที่ 1289 ที่โรงแรมธารา เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (26/1)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีเมื่อกลับมาแล้วได้นำมาถ่ายทอดให้ลูก หลาน และลูกน้องที่ทำงาน

แต่อยากให้วิทยากรเพิ่มเวลาในการฝึกเขียน Mind Map ให้มากกว่านี้ (เวลาแค่ช่วงหลังพักอาหารว่างช่วงบ่าย แค่นั้นไม่พอ) แล้วลดเวลาเรื่องการทำงานของสมองให้น้อยลง ฝึกปฏิบัติเป็นครึ่งวันน่าจะดี

โดยรวมเห็นว่าได้ประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้

มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ดังนี้
-เจ้าหน้าที่โรงแรมบริการไม่ค่อยดี (จำนวนน้อย)
-อาหารกลางวันน้อย
-อาหารว่างไม่เพียงพอ

รุ่น 1289 said...

อยากได้ slide presentation ที่ Mr.Mind Map ใช้ประกอบการบรรยาย

Anonymous said...

ไม่น่าเชื่อว่าเด็กเด็กสามารถเขียน mind map ได้ดีขนาดนี้ ต้องยกผลประโยชน์ให้กับวิทยากรผู้ถ่ายทอดที่มีความชำนาญในการถ่ายทอด และผู้รับเข้าใจ จึงทำให้สามารถกลั่นความคิดออกมาเป็นรูปได้อย่างเข้าใจ
ดิฉ้นขอชมอาจารย์ธัญญาและทีมว่า เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ติดตามและส่งข้อมูลดีดีให้กับผู้อบรม เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นวิทยาทานจริง ๆ หลังจบจากสัมนาดิฉ้นคิดจะมาร่าง mind map แต่หาเวลายังไม่มี พอเห็นอีเมลมากระตุ้นทำให้ต้องเริ่มทำงานเสียแล้ว ขอบคุณอาจารย์และทีมงานค่ะ
ดารณี พงษ์สาระนันทกุล รุ่น 1289

Anonymous said...

กนกรัชขอกราบขอบคุณอาจาย์ธัญญา ผลอนันต์ ที่ได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ให้เราทุกคนค่ะ ภายหลังจากที่ได้เรียนรู้วิธิการทำ Mind Map จากอาจารย์แล้ว กล่าวได้เลยว่า ความคิดเริ่มเปลี่ยนรูปแบบที่เคยเป็นมา และเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ วิธีการคิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการมองสิ่งต่าง ๆ แบบ ดาวกระจายรอบทิศ
นอกจากนี้ ดิฉันคิดว่า Mind Map ยังเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสรุปรวบยอด การจับประเด็น และลำดับได้ดียิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ดิฉันไม่ลืมที่อาจารย์แนะนำค่ะ "จัดเวลาให้กับการฝึกฝนเขียน Mind Map เป็นประจำ"
และยินดีที่จะบอกต่อค่ะ
กราบขอบพระคุณอาจารย์มาก ๆ ค่ะ
กนกรัช ศิวรักษ์ รุ่น1289
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Anonymous said...

เจริญพร อ.ธัญญา
ผม เณรสาธิต ครับ
ผมได้รับเมล์ของอาจารย์เเล้วคับ ตอนนี้ผมก็ฝึกเขียน mind map ที่ไปเข้าอบรม อยู่คับ ผมทำวันละ 5 แผ่นเลยนะครับ อาจารย์ครับไม่ทราบว่า จะเข้าอบรมอีกรอบ 2 ได้ใหม่ครับ และตอนนี้ผมได้อ่าน หนังสือ เรียนเก่ง เรื่องกล้วยๆ อยู่ครับ ผมอ่านก่อนที่จะไปเข้าอบรม ผมอยากรู้ว่า เราทำตามที่หนังสือบอก/แนะนำเลยใช่ใหมครับ

รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อน
เจริญพรครับ
รุ่น1289

Anonymous said...

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับ E-mail
มีความตั้งใจ และได้ปฏิบัติไปแล้ว 2 วัน และจะพยายามทำต่อไปค่ะ ระหว่างทำรู้สึกสนุก และเพลินมากค่ะ
สำหรับอาจารย์ ขอบคุณมากนะค่ะ อาจารย์สอนและปลุกจิตใต้สำนึกได้ดีมากๆ ค่ะ รู้สึกได้ว่าอาจารย์สอนจากใจ และต้องการให้ได้ทดลองพิสูจน์ดู
สำหรับคำแนะนำ คือ การเริ่มที่ตรงเวลาน่าจะดี นะค่ะ ดังนั้นโดยส่วนตัวคิดว่า เมื่อเกินเวลาไป 5 นาทีน่าจะเปิด VDO อย่างที่อาจารย์ทำได้เลย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มาตรงเวลา และเป็นการสอนให้คนมีวินัยด้วยค่ะ

มีคำถามเพิ่มเติม 1 อย่าง คือ อาจารย์เคยไปสอนให้กับโรงเรียนบ้างหรือไม่ค่ะ โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมเพราะยังเป็นวัยที่สมองกำลังเติบโตอย่างมาก และไปสอนที่โรงเรียนใดบ้างค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
สมฤดี ปรีดาพิทักษ์กุล
รุ่น 1289

whiteworldth2 said...

ภาพโป๊จากทางบ้าน 870 กระทู้
คลิปโป๊ทางบ้าน 400 กระทู้

คลิปโป๊ครอบครัวไทยแท้ 134 คลิป
คลิปโป๊ดาราทั่วโลก 281 คลิป

หนังโป๊ AV 1x,xxx เรื่อง
เรื่องเล่าประสบการ์ณเสียวจากทางบ้าน 5,xxx ใหม่กว่าทุกเว็บ
คลิปเกย์หรือเลสเบี้ยนรวมแล้ว 830 คลิป
ภาพสาวเซ็กซี่ปีนี้เท่านั้น 8x,000 ภาพ