Monday, January 21, 2008

Mind Mapping Workshop # 1284-5 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

[อาจารย์ ผู้อำนวยการ นักเรียนและทีมงานถ่ายรูปร่วมกัน] [ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อาจารย์ไพบูรณ์ ขวัญดี รับของที่ระลึกจากธัญญา ผลอนันต์] [แก่นแกนและ "กิ่งแก้ว" ของน้อง "NOTE"] [แก่นแกนและ "กิ่งแก้ว" ของน้อง "ฟอง"] [แก่นแกนและ "กิ่งแก้ว" ของน้อง "องุ่น"] [แก่นแกนที่เป็นตัวแทนของน้อง "MINE"] [แก่นแกนที่เป็นตัวแทนของน้อง "แพรว"] [บรรยากาศในห้องอบรม รุ่น 1285 นักเรียนชั้น ประถม ๖] [Mind Map Workshop # 1285 ชั้นประถม ๖] [Mind Map ของน้อง "ING"] [Mind Map ของน้อง "NAN" ชั้นประถม ๔/๕] [บรรยากาศในห้องอบรม รุ่น 1284 นักเรียนชั้น ประถม ๔ และ ๕ [แก่นแกนที่เป็นตัวแทนของน้อง "FIRN"] [บรรยากาศในห้องอบรม รุ่น 1284 นักเรียนชั้น ประถม ๔ และ ๕] เช้าตรูวันที่ 21 มกราคม 2551 ผมเดินทางไปมหาชัย เพื่อจัด Mind Mapping Work Shop # 1284-5 จัดให้กับนักเรียนชั้นประถม ๔ ถึง ๖ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จำนวนทั้งหมดสองรุ่น 500 คน ตามโครงกสน เติมสีสันให้กับการเรีบยนรู้ ของ บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง แอนด์ อินดัสเตรียน (เดิมเบอร์ลี่ ยุคเกอร์)ผู้แทนจำหน่ายเครื่องเขียน STABILO