Monday, January 21, 2008

Mind Mapping Work Shop # 1286 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

[อาจารย์วงศกร แก้วเกลื่อน(นีโน)/อาจารย์ยุพาพร ชวลิตธาดา ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์และคุณประวิทย์] [ตัวแทนนักเรียน ม.1 กล่าวขอบคุณ] [แก่นแกนของน้อง"ลูกปลา"] [แก่นแกนของน้อง"JAMES"] [แก่นแกนของน้อง"ขวัญ"] [แก่นแกนของน้อง"ภูมิ"] [แก่นแกนของน้อง"ฝน"] [หัวใจเต็มร้อยของน้อง.1 - แตกกิ่งได้ถึง 1๐ กิ่งมากกว่าเพื่อน ๆ หลายคน] [บรรยากาศในห้องอบรม] [บรรยากาศในห้องอบรม] [บรรยากาศในห้องอบรม] [ขุนสมุทร มณีรัตน์] ขุนสมุทรมณีรัตน์ (เม่งฮะ มณีรัตน์) ได้ตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2455 โดยเช่าบ้านของนางทิพย์ สวยสำอางค์ ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉลอม เริ่มจากการหาครูจากกรุงเทพฯ ต่อมาชาวบ้านร้องขอให้รับนักเรียนชายด้วย ขุนสมุทรมณีรัตน์ก็อนุโลมตามและให้นามโรงเรียนว่า โรงเรียนบำรุงวิทยา ต่อมาก็ได้ย้ายโรงเรียนจากที่เดิมมาปลูกใหม่ ในที่ที่ได้รับมรดกของขุนสมุทรมณีรัตน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉลอม (ปัจจุบันคือที่ตั้งร้านมณีโอสถ) ขุนสมุทรมณีรัตน์เห็นความสำคัญทางการศึกษา ได้ปลูกโรงเรียนและไม่คิดค่าเช่าที่ ทั้งยังได้อุปการะตลอดมาอีกประมาณ 20 ปี... ต่อมาทางราชการขยายการศึกษาไปถึงหัวเมืองจึงได้โอนกิจการโรงเรียนนี้เป็นของรัฐ และให้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสาคร "บำรุงวิทยา" โรงเรียนย้ายมาฝั่งมหาชัยเมื่อ พ.ศ.2472 ในบริเวณศาลจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ทำการอำเภอเมืองในปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือ (ท.ร.2) แต่ยุบไปเมื่อ พ.ศ.2456 โรงเรียนใหม่นี้อาศัยโรงเลี้ยงทหารเรือ ใช้ลำแพนกั้นเป็น 4 ห้องเรียน เวลานั้นมีพระยาสาครคณาภิรักษ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำมาตย์ตรีหลวงอำนวยศิลปศาสตร์ เป็นศึกษาธิการจังหวัด ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางฟิน สิทธิสาราการ ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก เปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2472 โดยมีครู 4 คน และนักเรียน 70 คน และเริ่มใช้เลขประจำตัวหมายเลข 1 คือ คุณอำไพ แตงสุวรรณ เมื่อปี พ.ศ. 2476 รองอำมาตย์โท ขุนประจิตดรุณแพทย์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครในเวลานั้น เห็นว่าสถานที่ตั้งของโรงเรียนยังไม่เหมาะสม ที่จะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด จึงดำริที่จะย้ายโรงเรียนไปตั้งที่ใหม่และเห็นว่า ที่ดินอันเป็นเนินฝึกซ้อมยิ่งเป้าของตำรวจ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุเป็นที่เหมาะสม จึงทำเรื่องของบประมาณเพื่อสร้างโรงเรียน ในการนี้ได้รับการบริจาคทรัพย ์จากพ่อค้าประชาชนสมทบทุนด้วย โรงเรียนนี้ได้สร้างเสร็จ ในปี พ.ศ. 2477 โรงเรียนนี้ก็คือโรงเรียนปัจจุบันนี้เอง พ.ศ. 2477 ได้ย้ายโรงเรียนจากโรงเลี้ยงทหารเรือมา ณ ที่แห่งใหม่นี้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสตรีสมุทรสาคร "สมุทรสาครบูรณะ" พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลปะ ซึ่งรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ บ่ายวันที่ 21 มกราคม 2551 ผมข้ามรั้วจากโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร มาจัด Mind Mapping Work Shop # 1286 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยม 1 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อีก 6 ห้อง เป็นการปิดบัญชีที่อาจารย์ขวัญฤดีมาเปิดไว้ให้กับนักเรียนมัธยม 1 ตั้งแต่ 1/1-1/6 เมื่อวันที่ 14 มกราคม ศกนี้ จึงทำให้นักเรียนมัธยม ๑ ทั้ง 12 ห้องของโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสาครทุกคน ผ่านการรับรู้ Mind Map ขนานแท้กันทั้งหมด 592 คนแล้ว ที่จริงอาจารย์ขวัญฤดีและผมเคยมาอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะและครูเครื่อข่ายในจังหวัดนี้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ด้วยการแนะนำและประสานงานของคุณทองแทน เลิศลัทธภรณ์ ปราชญชาวบ้าน การบ้าน Mind Map ที่นักเรียนชั้น ม 1 จะต้องทำส่งให้กับอาจาร์ยเสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัส คือ "หน้าที่ที่ดีของเยาวชนของชาติ" กำหนดส่งวันที่ 28 มกราคม 2551

3 comments:

Mr. Mind Map said...

ได้รับชมภาพกิจกรรมที่ส่งมาให้แล้ว ขอบคุณมากๆ ค่ะที่ช่วยให้เด็ก ส.ค.ณ. ได้มีโอกาสดี ๆ เช่นนี้ คิดว่าจะเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กได้พัฒนาตนเอง ขอบคุณจริง ๆ

อ.เสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์

แปลภาษาฝรั่งเศส said...

มีกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆน่าปลาบปลื้มใจแทนเด็กจัง

Marketth whiteworld said...

ภาพโป๊จากทางบ้าน 870 กระทู้
คลิปโป๊ทางบ้าน 400 กระทู้

คลิปโป๊ครอบครัวไทยแท้ 134 คลิป
คลิปโป๊ดาราทั่วโลก 281 คลิป

หนังโป๊ AV 1x,xxx เรื่อง
เรื่องเล่าประสบการ์ณเสียวจากทางบ้าน 5,xxx ใหม่กว่าทุกเว็บ
คลิปเกย์หรือเลสเบี้ยนรวมแล้ว 830 คลิป
ภาพสาวเซ็กซี่ปีนี้เท่านั้น 8x,000 ภาพ