Tuesday, January 29, 2008

Mind Mapping Workshop # 1308 - โรงเรียนวัดสาธิต วัดเพชรจริก มัธยม ๑ - ๒ วันที่ 31 มกราคม 2551

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกภายในวัดเพชรจริก โดยอาศัยศาลาโรงธรรมของวัดเพชรจริกเป็นห้องเรียน เมื่อ พ.ศ. 2463 โดยมี นายเพียร วิริยะ เป็นครูใหญ่คนที่ 1 ต่อมา นายกัน ศิษฐกัณฑ์ ได้ยกที่ดินซึ่งอยู่ทางทิศใต้ติดต่อกับอาณาเขตของ วัดเพชรจริก ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน มีเนื้อที่ 18 ไร่ เปลี่ยนชื่อจจากโรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก เป็น โรงเรียนสาธิต – เทศบาลวัดเพชรจริก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ รักษาการผู้อำนวยการตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2544 จนถึงปัจจุบัน [พวกเราพร้อมที่จะเรียนรู้แล้ว] [ตัวอย่าง "แก่นแกน"] [ปั้น "แก่นแกน"] [ปั้น "แก่นแกน"] [พี่มัธยมสองไม่มีที่นั่ง ต้องนั่งหลังห้อง น้องบังยังเขียน Mind Map ได้ครับ] [เขียน Mind Map นุกจังหู] [Mind Map ของหนูสวยไหมคะ] [Mind Map ของหนูก็สวยไม่แพ้เพื่อน ๆ นะคะ] [Mind Map ที่ผมภูมิใจครับ] [ก้มหน้าก้มตาเขียน Mind Map จนเพลิน] [ตัวอย่าง Mind Map น้อง "GOLF"] [ตัวอย่าง Mind Map น้อง "แตงโม"] [ตัวอย่าง Mind Map น้อง "ฟ้า"] [ตัวอย่าง Mind Map น้อง "บอล"] [ตัวอย่าง Mind Map น้อง "KLAO"] [ตัวอย่าง Mind Map น้อง "PALM"] [ตัวอย่าง Mind Map น้อง "MIND"] [ตัวอย่าง Mind Map น้อง "DEAR"] [ตัวอย่าง Mind Map น้อง "PLE"] [ตัวอย่าง Mind Map น้อง "NAP"] [ตัวอย่าง Mind Map น้อง "TIME"] [ตัวอย่าง Mind Map น้อง "FALA"] [ตัวอย่าง Mind Map น้อง "JANE"] [ตัวอย่าง Mind Map"MA"] [ตัวอย่าง Mind Map] [กิจกรรมพักสมองหลักภาควิชาการที่เข้มข้น] [คณะครู นักเรียน ทีมงานและวิทยากรถ่ายภาพร่วมกัน] คุณครูรับของที่ระลึกจากอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ [คุณครูประจำชั้นที่ร่วมดูแลนักเรียนและฟังการบรรยาย] [โต๊ะวิทยากรและนักเรียนชั้นมัธยม ๑ และ ๒] [หน้าเวที]